ارتودنسی پیشگیری در سیستم دندانی شیری

ارتودنسی پیشگیری در سیستم دندانی شیری ارتودنسی پیشگیری انجام یکسری اقدامات پیش بینی شده در سنین قبل از تثبیت رشد و یا به محض تشخیص به منظور حذف یا کاهش نیازهای جراحی، ارتودنسی در سنین بالاتر می باشد. مداخله زودهنگام و ب محض تشخیص در بعضی از مشکلات اکلوژنی مانند درمان ادامه مطلب…